Super Çips® është brend nga Kosova, markë tregtare pronë intelektuale e kompanisë Prizren Commerce Group ShPK e regjistruar në të gjitha shtetet anëtare të EU-së si dhe ato Ballkanike.